header

Biljartclub

Op 14 oktober 2010 start de biljartclub weer. Door de nieuwe serre is er weer ruimte voor het biljard. Wilt u graag biljarten, meldt u zich dan bij Café de Nachtegaal.